Om Getöga

Kasta ett getöga syftar egentligen inte alls på getens öga vilket man skulle kunna tro, utan på herdens. Ordet kommer från det gamla verbet "gäta" som betyder vakta eller ge akt på boskap. Herden som passade boskapen kallades gätare och var såklart den som skulle ha koll på att boskapen var samlad, trygg och mådde bra. Han kastade alltså med jämna mellanrum ett gätöga på flocken samtidigt som han pysslade med annat. Ordet gätöga förvanskades genom århundradena till getöga, men innebörden är fortfarande densamma – att se till att alla är okej.

Kasta ett getöga är ett uttryck som har följt mig i mitt arbete i alla år. Kreatörerna som jag har jobbat med vill ha feedback och stöttning i sitt arbete och där har jag kommit in. De har bett mig kasta ett getöga på det de håller på med. Jag är alltså projektledare för kreativa näringar och har genom mina kastade getögon fått med mig mycket smått och gott. Den här sajten är till för att visa mitt eget kreativa uttryck i Bilder och Betraktelser.

Det är kärleken till orden och språket som driver mina Betraktelser.

Det är kärleken till naturen och allt det vackra som finns alldeles inpå knuten som driver mina Bilder. Det vackra, stort som smått, finns där hela tiden bara man tar sig tid att titta efter. Jag fotograferar uteslutande med min iPhone. Kvaliteten är därför inte den högsta, men jag hoppas att känslan som jag vill förmedla kommer att lysa igenom.